Fiscale bijtelling

Februari 6, 2018

Wie in loondienst is en een auto van de werkgever beschikbaar krijgt gesteld, krijgt te maken met de 'regeling privégebruik auto van de werkgever'. Deze regeling houdt in het kort in dat de werkgever een bedrag bij het loon moet tellen van de werknemer, omdat deze financieel voordeel heeft van privégebruik van de auto. Deze regeling geldt voor vrijwel alle personen- en bestelauto's van een werkgever.

Hoe wordt fiscale bijtelling berekend?
Fiscale bijtelling wordt berekend op basis van een percentage van de fiscale waarde van de auto. Deze percentages zijn door de Rijksoverheid vastgesteld en zijn afhankelijk van de datum waarop de auto voor de eerste keer op kenteken is gezet en van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Vervolgens wordt de fiscale bijtelling als volgt berekend:
(fiscale waarde van de auto x percentage bijtelling) - eventueel eigen bijdrage = bruto fiscale bijtelling.

Wijziging bijtellingspercentage
Wanneer een auto ná 1 juli 2012 voor de eerste keer te naam is gesteld, geldt het bijtellingspercentage voor 60 maanden. Na die 60 maanden moet opnieuw gekeken worden in welke bijtellingscategorie de auto valt.
Is de auto vóór 1 juli 2012 te naam gesteld, dan blijft het bijtellingspercentage gelden tot uiterlijk 31 december 2018.

500 kilometer-regel
Wie op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de werkgever, hoeft geen bijtelling te betalen. Let op: het om 500 privékilometers per kalenderjaar. Wie dus van januari tot en met november van dat kalenderjaar niet privé rijdt met de auto, maar in december alsnog 600 privékilometers maakt, moet fiscale bijtelling betalen over het hele jaar, dus ook over de maanden dat de auto alleen zakelijk is gebruikt.

Als de auto slechts een gedeelte van het kalenderjaar beschikbaar wordt gesteld, mag de werknemer alleen dat gedeelte van de 500 privékilometers 'gebruiken'. Bijvoorbeeld: de auto wordt van januari tot en met maart beschikbaar gesteld. Dat zijn 3 maanden van de 12, ofwel 25%. Dat betekent dat ook maar maximaal 25% van de maximaal toegestane privékilometers gereden mogen worden, dus 125 kilometer.


Meer informatie over de fiscale bijtelling is te vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Traxall Nederland maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren.Meer informatieAccepteer cookies