Strengere milieueisen en aanpassingen aan de meetmethodes voor CO2 uitstoot

April 4, 2018

Wat betekent WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) voor u

Door de strenger geworden milieueisen en aanpassingen aan de meetmethodes voor de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen van auto’s, worden we de komende maanden geconfronteerd met substantiële veranderingen in onder andere de BPM toeslagen van auto’s.
De invoering van de nieuwe WLTP-testcyclus hebben ongetwijfeld gevolgen voor uw wagenparkbeleid en de autokeuzes. Dat er gevolgen zijn is duidelijk, wat die gevolgen exact zijn echter niet. Geen enkele partij kan hierover op dit moment volledige duidelijkheid geven. In deze brief informeren we graag u in over de zaken die wel duidelijk zijn en stappen die u mogelijk kunt nemen.
 
Gevolgen WLTP-testcyclus
Vanaf 1 september 2018 moeten alle nieuwe voertuigen getest worden volgens de nieuwe WLTP-testcyclus. De WLTP-testcyclus komt in de plaats van de nu geldende NEDC-test. Samenvattend kunnen we stellen dat de nieuwe testmethode realistischer  en strenger is dan de NEDC-standaard. Dit zal resulteren in een hoger brandstofverbruik en een hogere CO2 –uitstoot.
 
Vanaf 1 januari 2019 zal de uitkomst van de WLTP-testcyclus gebruikt worden voor de bepaling van de BPM. Door de Europese Commissie is bepaald dat er voor de consument geen nadelige gevolgen mogen zijn door de overgang naar de nieuwe testmethode. De overheid zal de BPM-tabellen dus aan moeten passen. Op welke wijze dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Wordt het budgetneutraal over het geheel, per segment of op individueel modelniveau?
 
Tot 1 januari 2019 is er een overgangssituatie voor auto’s die via de WLTP-cyclus zijn getest. Hiervoor is een omrekeningsmethode vastgesteld. Deze zou een omgerekende CO2 –uitstoot moeten laten zien die dicht bij de oude NEDC-methode ligt en dus een beperkte invloed heeft op de BPM. Echter blijkt dat niet het geval te zijn: de eerste berekeningen van de importeurs laten zien dat ook met deze omrekening er een substantiële stijging is van de  CO2 –uitstoot en dus van de BPM. Voor auto’s in het A, B en C-segment zien we hierdoor prijsstijgingen van € 1.500,- tot wel € 5.000,-. In de hogere segmenten is dit voor een aantal uitvoeringen zelfs nog veel hoger.
 
De importeurs zijn per uitvoering aan het berekenen wat deze gevolgen zijn. De resultaten en hoe ze daar mee omgaan beginnen nu langzaam binnen te komen. Verschillende motoren en uitvoeringen zullen niet meer leverbaar zijn.
 
Gevolgen wagenparkbeleid
Wanneer u in uw autoregeling de CO2-uitstoot als criterium gebruikt, heeft dat direct gevolgen voor de autokeuze.  Doordat minder auto’s zullen voldoen aan dit criterium, wordt de uiteindelijke keuze voor uw medewerker beperkter.  Omdat nog niet duidelijk is welke modellen / uitvoeringen straks wel voldoen, kan hier nog geen concreet advies over gegeven worden.  Wij denken dat het verstandig om dit al te bespreken met de betrokken afdelingen in uw organisatie. Zo kunnen aanpassingen aan uw autoregeling tijdig voorbereid worden.
 
Bestellen nieuwe auto’s
Er kunnen meerdere afwegingen gemaakt worden met betrekking tot het bestellen van nieuwe voertuigen. Is het verstandig om bestellingen naar voren te halen? Is het verstandig om auto’s langer door te laten rijden? Dat is onder andere afhankelijk van de samenstelling van uw wagenpark. Als u van plan bent om auto’s te gaan bestellen, adviseren wij u zeer om goed na te gaan wat de daadwerkelijke prijs wordt van deze specifieke bestelling. Dit kan namelijk substantiële gevolgen hebben voor zowel het leasetarief als de fiscale waarde. Natuurlijk kunnen wij u behulpzaam zijn bij het verkrijgen de juiste en relevante informatie.
 
Veel dealers/importeurs hebben al zoveel mogelijk geanticipeerd op de komende veranderingen. Van veel merken en modellen hebben zij al auto’s in bestelling en op voorraad genomen. Op deze manier kunnen zij u nog relatieve zekerheid bieden op de leasetarieven en de fiscale waarden.
 
Vervolgstappen

Zodra er meer bekend is, zullen wij u informeren via onze website of andere kanalen.
 
Uitgebreide informatie over de WLTP vindt u op https://www.wltp-info.nl. Hier vindt u onder andere een duidelijke uitleg over de testmethode, het waarom, de planning en adviezen voor een soepele overgang.
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Traxall Nederland maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren.Meer informatieAccepteer cookies