Wagenparkbeheerders verdeeld over deelauto's

December 21, 2020

F&M-enquête: Wagenparkbeheerders verdeeld over deelauto's

Nederlandse wagenparkbeheerders zijn verdeeld over de toekomst van deelautoconcepten. Dat blijkt uit een eerste Mobility Survey die Fleet&Mobility en Smart Profile gezamenlijk onder fleetmanagers hebben uitgevoerd. 

Vakblad Fleet&Mobility en Smart Profile, leverancier van 'market intelligence' data, bevroegen 58 wagenparkbeheerders over de invulling van hun mobiliteitsbeleid. Uit deze enquête blijkt onder meer dat 67 procent van de fleetmanagers niet van plan is om in de komende zes maanden het aantal leasecontracten te verlagen. Let wel: het onderzoek is uitgevoerd voordat de harde lockdown bekend werd gemaakt. Van de bedrijven die wel van plan zijn het aantal leasecontracten omlaag te brengen, worden Covid-19 (47%) en de implementatie van een mobiliteitsbudget (47%) als belangrijkste reden genoemd. In totaal verwacht 29 procent in 2021 een mobiliteitsbudget te zullen introduceren.

Nieuwe norm

Op de stelling 'op lange termijn neemt het aantal leaseauto's af ten faveure van mobiliteitsbudgetten’ antwoordt 38 procent positief, 21 procent is het (helemaal) oneens en de overige zijn neutraal. Dat is opvallend, omdat de algemene teneur in de branche is dat mobiliteitscontracten de nieuwe norm worden. "De antwoorden zijn wel sterk afhankelijk van de samenstelling van je vloot", verduidelijkt Jurgen Verheijen van Smart Profile. "We zien dat de grootste wagenparken in Nederland een grote grijze vloot hebben. Die auto's worden niet vervangen voor een budget."

We vroegen de wagenparkbeheerders ook hoe ze aankijken tegen een ander fenomeen, de deelauto's. Ook hier is verdeeldheid troef: 37 procent is het (helemaal) oneens met de stelling dat deelautoconcepten een zakelijk alternatief kunnen zijn voor OV of leaseauto, 39 procent is het (helemaal) eens en 23 procent geeft 'neutraal' aan.

Verder blijkt uit de enquête dat slechts 8 procent de prijsstructuur bij laadpalen transparant vindt, en slechts 17 procent vindt de huidige laadinfrastructuur toereikend voor de inzet van meer EV's. Dit beeld strookt met de oproep van onder andere de autofabrikanten aan overheden om meer te investeren in de laadinfrastructuur.

Aantal plug-ins blijft gelijk

De wagenparkbeheerders verwachten wel dat de samenstelling verandert, waarbij de inzet van EV's hoger wordt, terwijl die van de brandstofauto's volgens een ruime meerderheid omlaag zal gaan. Ongeveer driekwart van de respondenten verwacht dat het aandeel PHEV’s gelijk blijft of afneemt. Fleet&Mobility en Smart Profile zullen de enquête vanaf nu elk halfjaar uitvoeren onder wagenparkbeheerders. “Zo kunnen we de ontwikkelingen op het vakgebied goed in de gaten houden. We hopen ook dat het aantal respondenten omhoog gaat, zodat we een nog beter inzicht krijgen”, zegt Verheijen. “Wij denken dat het ook voor de mobiliteitsmanagers zelf interessant is om te zien hoe hun visie en strategie zich verhouden tot die van de markt.”

Traxall Nederland maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren.Meer informatieAccepteer cookies